หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 78 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 7 มิถุนายน 2566
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 ประมวลภาพการทำงาน/ติดตามผลการดำเนินงาน ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริส่วนตำบลสระจรเข้ ประจำปี 2565 โดย 1.นางชิน เด่นจักรวาฬ 2.นางสาวพรทิพย์ เลาะสูงเนิน ได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วที่มีภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุติดเตียง) ภายในตำบลค่ะ กองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้ 
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้ ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการบ้านกาชาดรวมใจอยู่ได้อย่างยั่งยืน จำนวนเงิน 20,000 บาท โดยการปรับปรุงซ่อมแซม บ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ประจำปี 2565 โดยนายเมธี กาญจนสุนทร นายอำเภอด่านขุนทดเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด ปลัดอำเภอด่านขุนทด ผู้นำชุมชน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ส.อบต.ตำบลสระจรเข้ ณ บ้านนายวิชิต นามกิ่ง บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 11 บ้านเทพไพรทอง ต.สรจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นายศราวุธ ดุกขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้ นายสมหมาย แสไพศาล รองนายกฯ อบต.สระจรเข้ นางนงค์นุช เพียรขุนทด รองปลัดฯ อบต.สระจรเข้ นายจักรพงษ์ บุญมาหล้า ผอ.กองช่าง เจ้าหน้าที่ อบต. ออกสำรวจพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบสำหรับออกใบอนุญาตโรงเรือนเลี้ยงไก่ บ้านบุ หมู่ที่ 2 ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 นายศราวุธ ดุกขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้ ขอขอบคุณผู้จัดการธนาคาร ธกส. ด่านขุนทด ส่งต่อความห่วงใย แบ่งปันนำน้ำดื่ม มอบให้ ศูนย์ (CI ตำบลสระจรเข้ ) จำนวน 75 แพ็ค ในนามตัวแทนชาวตำบลสระจรเข้ ขอขอบคุณมากครับ
วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 นายศราวุธ ดุกขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย ด้านการดำรงชีพ ผู้ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 นายศราวุธ ดุกขุนทดนายกองค์การบริหารส่วนำตลสระจรเข้ ได้มอบหมายให้เจ้าที่ดำเนินฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับ ศูนย์ CI บ้านใหม่ หมู่ที่ 3 และ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อให้ผู้กักตัว หมู่ที่ 10 ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 25 มีนาคม 2565 นายศราวุธ ดุกขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้ พนักงานส่วนตำบล ส.อบต. ผู้นำชุมชน และชาวตำบลสระจรเข้ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานตำนานพ่อขุนทด ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 นายศราวุธ ดุกขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้ พร้อมด้วยวิศวกรชลประทานที่ 8 นครราชสีมา นายธวัฒน์ ศิริปริญญานันท์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อม นายสุรศักดิ์ ขันตรี ปลัดอำเภองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสายวรี อาจธานี ปลัดอำเภอด่านขุนทด ผู้นำชุมชน และสมาชิกอบต.สระจรเข้ ได้ลงพื้นที่สำรวจทางระบายน้ำ เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำออกแบบแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำ หนองงูเหลือมและหนองตะคลอง ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายศราวุธ ดุกขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้ ได้มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ จันทร์ทอง และนายสมหมาย แสไพศาล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 (COVID-19) โดยเป็นผู้ที่กักตัวตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 17 ครัวเรือน
วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายศราวุธ ดุกขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้ พร้อมด้วยกองช่างฯ อบต.สระจรเข้ ออกพื้นที่ร่วมกับ วิศวกรชลประทานที่ 8 นครราชสีมา สำรวจทางระบายน้ำหนองงูเหลือม หนองตะคลอง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ บ้านหลุง บ้านบุ บ้านใหม่ บ้านโนนโบสถ์ บ้านไทรอง ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายศราวุธ ดุกขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ได้นำอาหารแห้งมอบตู้ปันสุข ณ ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายศราวุธ ดุกขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้ ร่วมกับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้ ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา
วันที่ 10-11 มีนาคม 2565 นายศราวุธ ดุกขุนทด นายก อบต.สระจรเข้ ได้มอบหมายให้สมาชิกสภา อบต.สระจรเข้ นำถุงยังชีพเพื่อให้ผู้กักตัว หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,8 ตำบลสระจรเข้ จำนวน 20 ถุง
วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายศราวุธ ดุกขุนทด นายก อบต.สระจรเข้ ได้มอบหมายให้กองช่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเข้าพื้นการเกษตรบ้านหลุง ม.1 และปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินสายหนองจอก บ้านไทรทอง ม.12 ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายศราวุธ ดุกขุนทด นายกอบต.สระจรเข้ พร้อมด้วย ส.อบต. และพนักงาน อบต. ได้ดำเนินการจัดทำศูนย์โควิดชุมชน ( Community Isolation CI ) ตำบลสระจรเข้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุง (หลังเก่า)  เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ภายในเขตพื้นที่ตำบลสระจรเข้ จำนวน 20 เตียง
วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายศราวุธ ดุกขุนทด นายกอบต.สระจรเข้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด -19 ให้โรงเรียนวัดสระจรเข้ บ้านผู้ติดเชื้อ บ้านบุ หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ หมู่ที่ 3 บ้านดอนตะหนินน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลสระจรเ้ข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 นายศราวุธ ดุกขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้ มอบหมายให้ดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานบ้านดอนตะหนินใหญ่หมู่ที่ 10 ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 4 มีนาคม 2565  กองช่างฯ อบต.สระจรเข้ ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ ภายในเขตพื้นตำบลสระจรเข้
วันพฤหัสที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายศราวุธ ดุกขุนทด นายก อบต.สระจรเข้ ได้มอบหมาย กองช่างดำเนินการสำรวจพื้นที่ทางระบายน้ำ หนองงูเหลือม หนองตะคลอง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสระจรเข้ ร่วมกับผู้นำชุมชน สมาชิก อบต.ทั้ง 5 หมู่บ้าน ( หมู่ที่ 1,2,3,7,12 )
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ประชุมเพื่อปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสระน้ำหนองงูเหลือมและหนองตะคลอง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้ 

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 ต่อไป
ผู้บริหาร

นายศราวุธ ดุกขุนทด 081-9665522
นายก อบต.สระจรเข้

นางนงค์นุช เพียรขุนทด 089-9485868
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.สระจรเข้
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.229.131.158
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,668,946

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
หัวข้อหลัก
ช่องทางการรับข้อร้องเรียนต่างๆ ด้านทรัพยากรบุคคล
999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
ระบบสารสนเทศ   sisli escort